top of page

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Terapiye ne zaman başlamalıyım?

Kişiler hayatının her döneminde psikoterapiden yararlanabilir. Psikodinamik terapi bireyin kendini anlamalandırmasına ve kendini daha iyi analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte yaşamda başa çıkmakta zorlandıkları durum ve duygular olduğunda terapiye gidebiliriler. 

Bu durum ve duygulara; depresyon, öfke sorunları, obsesif kompulsif örüntüler, ilişkisel sorunlar, yeme örüntüsü ile ilgili konular, kayıp ve yas gibi travmatik deneyimler, özgüven eksikliği ile ilişkili meseleler, iş stresi, aile içi çatışmalar vb. örnek verilebilir. 

 

Psikolog mu psikiyatrist mi? Hangisine gitmeliyim karar veremiyorum.

 

Aslında her iki uzmanlık alanı da ruh sağlığı ile ilgilidir. Genellikle de işbirliği içinde çalışırlar. Bu doğrultuda iki alanın arasındaki farka değinmek isterim. Aradaki en belirgin fark psikiyatristlerin tıp eğitimi almış olmaları ve ilaç kullanımı gerektiren durumlarda reçete yazma yetkilerinin olmasıdır. Psikologlar ilaç yazamaz. Fakat ilaç desteği alınması gerekilen durumlarda (danışanın ihtiyacı doğrultusunda) bir psikiyatrist ile işbirliği içinde çalışır. 

 

Pskodinamik Terapi nasıl bir şey? Ben ne yapmalıyım? 

 

Psikodinamik terapi, terapist ve danışanın birlikte, danışanın iç dünyasını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Bunu yapmak için de seanslar boyunca danışanın kendisine dair aklına gelen her şeyi özgürce paylaşması beklenir. Güncel ve geçmiş deneyimleri, rüyalar, duygu ve düşünceler, kendini tekrar eden duygular irdelenir, yaşanılan sorunun temeline yönelik çalışılır ve sorunun kaynağını ortadan kaldırmak üzere ilerlenir. Terapide amaç, zor olan duyguları ve tıkanmışlıkları danışanın zihninde yeni anlamlar kazanması ve içsel bir özgürlüğe kavuşmasıdır. 

Buna ek olarak danışanın seanslara düzenli devam etmesi beklenmektedir. 

Terapi süreci ne zaman bitiyor?

 

Terapi süreci kişiye göre farklılık göstermektedir. Terapi süresi, sürece girmek isteyen kişinin sorunu, beklentisi, kaynakları ve bununla başa çıkma yöntemleri ile ilişikidir. Bununla birlikte psikodinamik ekol daha derin, ucu açık ve uzun soluklu bir çalışmadır. Çalışmanın ne zaman biteceğine dair net bir cevap bulunmamaktadır. Bu çalışmanın derinliği ile ilişikili olarak değişebilmektedir. Ancak terapi sürecini sonlandırmak isteyen danışanın bu durumu terapisti ile paylaşması sağlıklı bir şekilde vedalaşmayı ve açılan konuların sağlıklı bir şekilde kapanmasını sağlayacaktır. 

 

Ne sıklıkla görüşmeler gerçekleştiriliyor? Seanslar ne kadar sürüyor? 

 

Haftada en az bir seans düzeniyle yapılan görüşmeler daha derinlikli çalışmayı getirmektedir. Danışan daha derinlikli bir çalışmaya ihtiyaç duyduğunda bu görüşmeler haftada ikiye de çıkartılabilmektedir. Bununla birlikte haftada birden daha fazla aralıklarla yapılan görüşmeler derinlikli bir çalışma olmamakla birlikte yetersiz ve semptom odaklı çalışma olmaktadır. 

 

Seanslar tam zamanında başlar ve 45 dakika sürer. Seans başlama saatine uygulmadığı durumlarda önceden belirtilmiş bitiş saatinde seans sonlandırılır. 

 

Seansta paylaştıklarımı başkaları öğrenir mi? 

 

Psikologlar etik kurallar gereğince danışanlarına ait bilgileri koruma sorumluluğunu taşırlar. Dolayısıyla seanslar esnasında ve danışma sürecinde paylaşacağınız tüm bilgiler gizlidir.Terapi sürecindeki gizlilik ilkesi yalnızca kendinize ya da başka birine tehlike oluşturabilecek durum olduğunda danışanın bilgisi dahilinde ilgili kişilere aktarılır. Bunun dışında gizliliğin ihlali asla söz konusu değildir.

bottom of page